• Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

  Verkiezingsprogramma ...

  Klik hier voor het verkiezingsprogramma 2018 - 2022

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Voorzieningen

  Leefbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en inwoners.

  Lees meer
 • Economie

  Agrarisch

  De VVD wil dat het agrarisch ondernemerschap weer zichtbaar wordt gewaardeerd.

  Lees meer
 • Economie

  Duurzaam

  Bij economische ontwikkelingen moeten we zoeken naar een juiste balans tussen duurzame energie, ecologie en economie.

  Lees meer
 • Economie

  Economische ontwikkeling

  De VVD vindt dat de gemeente ondernemerschap moet stimuleren.

  Lees meer
 • Economie

  MKB

  De gemeente moet een oplossingsgerichte en proactieve houding hebben.

  Lees meer
 • Economie

  Recreatie

  De VVD wil het economische product recreatie in de gemeente Steenbergen op de kaart zetten.

  Lees meer
 • Economie

  Regionale economische ...

  Samenwerking moet nog meer voordeel opleveren.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Infrastructuur

  Een goede infrastructuur is van belang voor een goede doorstroming en veiligheid.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Leefomgeving

  Aan de nieuwe omgevingswet en het Deltaplan 2018 zal veel aandacht gegeven moeten worden.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Openbare ruimte

  Onze openbare ruimte dient er netjes en aantrekkelijk uit te zien.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Veiligheid

  De VVD wil dat Steenbergen veilig is voor iedereen.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Woningbouw

  Het is een verantwoordelijkheid van de gemeente om te zorgen voor een aantrekkelijke woonomgeving.

  Lees meer
 • Sociaal

  Decentralisaties

  Verantwoordelijkheid en vrijheid zijn voor de VVD belangrijke liberale waarden.

  Lees meer
 • Sociaal

  Immigratie en integratie

  VVD vindt dat er strikt aan de wettelijke verplichtingen gehouden moet worden.

  Lees meer
 • Sociaal

  Onderwijs

  Goed onderwijs is voor ons heel belangrijk. Een afgeronde opleiding is de basis voor een goede toekomst.

  Lees meer
 • Sociaal

  Vrijetijdsbesteding

  De VVD staat er voor om de mens vanuit eigen kracht hun leefomgeving mede te laten inrichten.

  Lees meer
 • Realisatie

  Bestuur en Ambtelijke ...

  Het bestuur is er voor de burger, niet andersom.

  Lees meer
 • Realisatie

  Dorps en stadsraad

  De VVD hecht veel waarde aan de dorps en stadsraden.

  Lees meer
 • Realisatie

  Financiƫn

  De VVD is de waakhond voor lage lokale lasten.

  Lees meer