Veiligheid

De gemeente Steenbergen dient veilig te blijven. Voor iedereen, jong en oud, waar wij ook zijn en wat we ook doen. Op school, op het werk, in het verkeer, tijdens het uitgaan maar zeker ook thuis. Veiligheid is één van de grondpijlers van onze democratie. De VVD in Steenbergen wil ervoor zorgen dat de burger zich veilig voelt. Daarom zal de VVD er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er adequaat opgetreden wordt tegen criminaliteit. Dat er politie zichtbaar op straat aanwezig is als dat nodig is en dat de buurtpreventieteams de mogelijkheden krijgen om hun buurt veiliger te maken. De VVD vindt dat de wijkagent “kind aan huis” moet zijn in zijn eigen wijk. Voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. In de combinatie met het buurtpreventieteam vormt dit een preventieve stop voor criminelen.

De brandweer en ambulancedienst in Steenbergen dienen zodanig uitgerust en ingericht te zijn dat zij op tijd op alle plaatsen in de gemeente Steenbergen kunnen zijn. Nakomen van de aanrijdtijden wordt door de VVD kritisch gevolgd. 
 
De VVD maakt zich sterk voor het optreden tegen de drugshandel. Ook als het gaat om hennepkwekerijen en het verhandelen van softdrugs. De schooljeugd dient hiertegen beschermd te worden. Speciale aandacht moet uit gaan naar de risico’s van drugscriminaliteit in ons buitengebied. Bewoners van ons buitengebied worden door ons voorgelicht over de praktijken van drugscriminelen. De VVD is er voorstander van dat er periodiek controles vanuit de lucht worden uitgevoerd om bijvoorbeeld hennepvelden op percelen met maïs te ontdekken. 
 
Veiligheid kent echter meer aspecten, vermenging van boven- en onderwereld wordt een steeds groter probleem en vormt daarmee een risico voor onze rechtsstaat. De VVD vindt het belangrijk dat wethouders voor hun installatie gescreend worden. Ook onze raadsleden dienen een verklaring omtrent gedrag te hebben. Daarnaast moet door gebruik te maken van bijvoorbeeld de wet Bibob en een goede samenwerking met de politie voorkomen worden dat de onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken.