Economische ontwikkeling

De gemeente Steenbergen mag trots zijn op haar sterke sectoren, zoals de agrarische sector, de opkomende biobased sector, recreatieve en toeristische ondernemers, het MKB en de detailhandel. Binnen de Brabantse Wal zijn agrofood-biobased, recreatie & toerisme, maintenance en logistiek tot economische speerpunten benoemd, waarvan voor Steenbergen vooral de agrofood-biobased en recreatie & toerisme van belang zijn. Steenbergen is enerzijds een kleine gemeente, hier moet bij het bepalen van het ambitieniveau rekening mee gehouden worden. Anderzijds hebben we met AFC Nieuw-Prinsenland een uniek bedrijventerrein binnen onze gemeentegrenzen, wat we optimaal moeten benutten. Het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap vindt de VVD zeer belangrijk. De gemeente moet proactief en oplossingsgericht meewerken. Frequente afstemming met de verschillende branche organisaties, zoals het Ondernemers Platform Steenbergen, het Retail Platform, de Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie en Koninklijke Nederlandse Horeca, is noodzakelijk om goede aansluiting te houden bij de ontwikkelingen in en wensen van de diverse sectoren.

Steenbergen vormt met de komst van de A4 een belangrijke schakel in het verkeer tussen de grote havens van Rotterdam en Antwerpen en wordt hierdoor een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. We merken nu duidelijk het positieve effect. De belangstelling voor economische ontwikkeling is toegenomen en er is een groei van het aantal bedrijven op onze bedrijventerreinen.  De VVD wil de komende periode het bedrijventerrein Reinierpolder uitbreiden, door ook het deel Reinierpolder 3 in ontwikkeling te brengen. Met het ontwikkelen van dit laatste deel in de oksel van de A4, ontstaat een compleet en aantrekkelijk gelegen bedrijventerrein. Mogelijkheden om tot aanbieding van grotere kavels te komen moeten nader onderzocht worden. De reeds bestaande bedrijfsterreinen moeten onze aandacht houden. Voorkomen moet worden dat hier verpaupering optreedt. Voor kleine bedrijfslocaties die niet meer als zodanig in gebruik zijn, moet een saneringsprogramma worden opgezet.

Het AFC Nieuw Prinsenland raakt steeds verder ingevuld, deels met moderne productiebedrijven, maar ook een aantal innovatieve ontwikkelingsbedrijven heeft voor deze locatie gekozen. Een andere economische drager in de gemeente Steenbergen is de detailhandel. De combinatie Stad-Haven heeft voor het winkelgebied in Steenbergen een duidelijk positieve invloed gehad. De VVD ondersteunt dan ook de verdere ontwikkeling van Dinteloord met het Centrumplan Dinteloord. Deze centra dienen met voldoende variĆ«teit aan winkels, nabij de havens en ondersteunt door horeca uit te groeien tot populair verblijfsgebied. De VVD vindt het belangrijk dat gratis parkeren mogelijk blijft.