Bestuur en Ambtelijke organisatie

De samenleving verandert en de overheid heeft hier nog niet altijd het juiste antwoord op.

Van een sturende overheid zijn we in rap tempo via burgerparticipatie bij overheidsparticipatie uitgekomen. Dit vraagt een andere ambtelijke organisatie, waarin totaal andere vaardigheden van belang zijn. Natuurlijk blijft de gemeente als lokale overheid verplicht bepaalde wetten en regels uit te voeren en toe te passen. Daar buiten moet steeds meer gekeken worden naar wat het beoogde doel is wat bereikt moet worden en hoe de gemeente als een van de partners in dit proces haar steentje bij kan dragen. Daar waar de taken van de gemeente beter in samenhang uitgevoerd kunnen worden met andere gemeenten, is de VVD hier een voorstander van. Echter samenwerken is geen doel op zich.  De VVD ziet ook graag dat bij taken die dusdanig specialistisch zijn dat er nu externe inhuur voor plaatsvindt, wordt gekeken naar het samen met de buurgemeenten in dienst nemen van medewerkers met deze kennis. De VVD kiest ervoor een zelfstandige gemeente te blijven.
 
Communicatie is lang van ondergeschikt belang geweest. De VVD wil dat het belang van communicatie zowel intern (o.a. integraliteit) en extern (contact met de inwoners) hoog op de agenda komt te staan. De VVD ziet dat de overheid in haar dienstverlening sneller digitaliseert dan de inwoners. Het is dus van belang dat contact via telefoon of aan de balie mogelijk blijft.