Dorps en stadsraad

In al onze kernen is een groep betrokken inwoners die gevraagd en ongevraagd een signaalfunctie richting gemeente vervult. De VVD ziet graag dat deze functie blijft bestaan. Door het werken met kernwethouders zijn de lijnen kort tussen dorps- en stadsraad en bestuur.