Vrijetijdsbesteding

De gemeente Steenbergen beschikt over een rijk verenigingsleven. Sport, muziek, kunst en cultuur zijn ruimschoots vertegenwoordigd. Met jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Koos Moerenhout Classic, Steenbergen Live, Muza aan de Haven, Vospop, Carnaval en diverse kermissen en jaarmarkten in de kernen zet Steenbergen zich goed op de kaart.

De VVD staat er voor om de mens vanuit eigen kracht hun leefomgeving mede te laten inrichten. De gemeente creëert de randvoorwaarden waarbinnen verenigingen en organisaties door optimale samenwerking het heft in eigen hand kunnen nemen en houden. Niet voor iedere organisatie en of vereniging zal een ‘eigen accommodatie’ beschikbaar zijn, maar door inventief en intensief samenwerken worden kosten beheerst en kansen gecreëerd. Accommodaties moeten multifunctioneel ingezet en gebruikt worden. Het is de voorkeur van de VVD om het beheer van deze accommodaties op afstand van de gemeente te zetten. Dit kan door overdracht naar particuliere ondernemers of professionele vrijwilligers. 
 
Sporten is leuk en gezond. Sporten draagt bij aan een gezonde en actieve levensstijl. Daarnaast levert het ook een bijdrage op het gebied van het aanleren van normen en waarden, het incasseren, het doorzetten en het samenwerken. Ook voor mensen met een beperking moet het mogelijk zijn te sporten. Tevens juicht de VVD een samenwerking tussen sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang toe. De VVD is voorstander van een jeugdsportfonds zodat lid worden van een sportvereniging voor ieder kind bereikbaar is. Dekking voor dit fonds kan gedeeltelijk gevonden worden door subsidies aan sportverenigingen af te bouwen. Uitgangspunt is dat dit gecompenseerd wordt door een hoger ledenaantal.