Onderwijs

Onderwijs speelt een belangrijke rol.

Basis en voortgezet onderwijs moeten goed bereikbaar zijn voor onze kinderen. Voor de VVD zijn veilige toegangswegen en goed aansluitend openbaar vervoer een basisvoorwaarde. Het is belangrijk dat MBO en HBO opleidingen aansluiting vinden bij de werkgevers in onze regio. Als gemeente geven wij het goede voorbeeld door veel mogelijkheden te bieden voor stages. Vestiging van het CFTC (Cosun Food and Technology Center) en een afdeling van de HAS op de Brabantse Wal zijn belangrijke ontwikkelingen waarmee ook een hoger type onderwijs aanwezig is.