Immigratie en integratie

Door het aantrekken van de economie en het daardoor minder beschikbaar komen van Nederlandse arbeidskrachten zal de vraag naar arbeidsmigranten de eerstkomende jaren sterk toenemen.

Niet alleen binnen de agrarische sectoren, maar ook in sectoren zoals de bouw, transport en logistiek zal de vraag groter worden. De VVD is van mening dat er samen met werkgevers proactief gekeken moet worden naar mogelijkheden voor huisvesting, inburgering en scholing en het voorkomen van overlast. Arbeidsmigranten dienen op deze manier ondersteund te worden zodat ze de mogelijkheid hebben in onze samenleving te integreren wat een win-win situatie op kan leveren. De gemeente stemt met werkgevers en werknemers af wat er over en weer van elkaar verwacht mag worden en welke regels er gelden. Buiten huisvesting is het ook belangrijk om goede locaties te regelen voor het overnachten van buitenlandse vrachtwagenchauffeurs.


Naast het huisvesten van arbeidsmigranten heeft de gemeente Steenbergen ook een taak voor de huisvesting van statushouders. De VVD vindt dat we ons hierbij strikt aan de wettelijke verplichting moeten houden. Ook voor deze groep geldt dat er wel naast de zorg voor huisvesting, gefaciliteerd dient te worden bij onderwijs, scholing en zoeken naar werk zodat ook deze mensen zo goed en snel mogelijk kunnen integreren binnen onze gemeenschap. Voor de VVD mogen deze stappen echter wel meer door elkaar heen lopen. De Nederlandse taal leren in combinatie met een baan kan prima. Sterker nog de VVD is ervan overtuigd dat dit veel effectiever zal zijn. Begeleiding vanuit vrijwilligersorganisaties blijft belangrijk voor de integratie.