Woningbouw

Op basis van de huidige ramingen kan Steenbergen de komende 10 jaar nog tussen de 500 en 800 woningen bijbouwen. Toename komt voornamelijk doordat inwoners langer thuis blijven wonen en een toename van het aantal kleine huishoudens.

Voor de VVD is een maximale grondexploitatie op korte termijn niet leidend. Doel moet zijn het ontwikkelen van aantrekkelijke woonmilieus, waar op de langere termijn bewoners nog steeds met plezier wonen. De nieuw te bouwen woningen, moeten aanvullend zijn op de bestaande voorraad. De VVD ziet graag dat woningbouw in alle kernen mogelijk blijft.
Woonwijken moeten ruim en groen van opzet zijn. Dit biedt buiten een aangenaam woonklimaat ook direct de mogelijkheid om klimaatadaptatie toe te passen, want groene zones vangen makkelijker water op bij overvloedige neerslag en bomen zorgen voor afkoeling in warme periodes.
 
Zorg voor de VVD is de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen. Samen met de woningbouwcorporaties moet een goed evenwicht gezocht worden naar de vraag naar woningen op dit moment en de verwachte bevolkingsontwikkeling op de langere termijn. Het aantal reacties op een vrijkomende huurwoning en de periode dat mensen moeten wachten, zijn voor de VVD belangrijke kengetallen. 
 
Met de toenemende vergrijzing zal ook het aantal senioren binnen onze gemeente toe gaan nemen. De senior van tegenwoordig heeft andere eisen en wensen ten aanzien van zijn leefomgeving en ondersteuning dan de senior van enige tijd geleden. De VVD wil in samenwerking met woningcorporaties, zorginstellingen en projectontwikkelaars zoeken naar nieuwe woonvormen voor ouderen en naar oplossingen voor toekomst bestendig bouwen.