Leefomgeving

Met de komst van de omgevingswet per 1 januari 2021 verandert de wijze waarop wij onze planologisch kaders vastleggen. De exacte eisen zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de komende raadsperiode veel tijd en energie in de implementatie van de omgevingswet gestoken moet worden. Het Deltaplan 2018 gericht op klimaatadaptatie is een tweede onderwerp die de komende jaren van invloed gaat zijn op de inrichting van onze leefomgeving. Klimaatadaptatie richt zich op het opvangen van klimaatveranderingen. Hoe houden we droge voeten bij extreme regenval, hoe vangen we voor de agrarische sector perioden van droogte op, hoe kunnen we door het slim gebruik maken van groen zorgen voor iets lagere temperaturen.