Regionale economische samenwerking

Belangrijk voor de VVD is de regionale samenwerking, waardoor vele inwoners van Steenbergen aan het werk kunnen.

Samenwerking en ondersteuning op economisch gebied is er met verschillende partners. Belangrijke partners binnen deze samenwerking zijn het Rewin, de BOM en de TOM.  Deze samenwerking moet nog meer voordeel op gaan leveren. Belangrijk voor Steenbergen is een actieve houding en voldoende binding met deze organisaties om uit deze samenwerking het maximale te halen. De opgestelde visie en het uitvoeringsprogramma Samenwerking Brabantse Wal wordt ook door de VVD onderschreven en de VVD is van mening dat er waar het kan intensiever samengewerkt moet worden.