Duurzaam

De VVD beseft dat het belang van het mondiale vraagstuk van energie, klimaat, voedsel en water een van de belangrijkste uitdagingen voor een groeiende wereldbevolking is. We nemen nu beslissingen voor het welzijn en de welvaart van volgende generaties. Het ook door de landelijke VVD geratificeerde Klimaatakkoord van Parijs is hierbij voor ons leidend. Duurzaam handelen is echter niet alleen een opgave, maar het is ook een economische kans.

De komende jaren zal vanuit de overheid actief richting gegeven moeten worden aan de energietransitie. De VVD is er voorstander van om op zoek te gaan naar een mix van diverse alternatieven voor fossiele brandstoffen. Dit in samenwerking met inwoners en bedrijven. Daar waar het noodzakelijk is maatregelen te nemen die grote ruimtelijke impact hebben zoals windmolens en zonneweides, moet dit voor de VVD altijd nadrukkelijk in overleg met de omgeving en moet de omgeving ook kunnen profiteren. De VVD gelooft in de kracht van inwoners voor de energietransitie waarbij het motto is: “van fossiel centraal naar hernieuwbaar decentraal”.
 
Buiten het opwekken van hernieuwbare energie zal ook veel aandacht moeten gaan naar het terugdringen van energieverspilling. Bij nieuwbouw kan de gemeente voorwaarden opleggen zoals gasloos bouwen. De grootste uitdaging ligt echter in de bestaande bouw. Hier is ook de grootste “winst” te behalen. De VVD is voorstander van het ondersteunen van energie ambassadeurs om door middel van voorlichting de inwoners hier in mee te nemen.