Recreatie

Een aantrekkelijk recreatief aanbod zorgt voor bezoekers van buiten onze gemeente, maar biedt ook onze eigen inwoners een aantrekkelijk woonklimaat.

 Daarnaast is het een belangrijke economische factor. Met het opstellen van de recreatieve kansenkaart is inzichtelijk geworden welke mogelijkheden
Steenbergen heeft. Het is nu aan ondernemers om hun kansen te grijpen. De VVD vindt dat de gemeente hier vooral een ondersteunende rol in heeft. Door de samenwerking binnen de Brabantse Wal en Waterpoort is het eenvoudiger om Steenbergen als onderdeel van een aantrekkelijk groter geheel op de kaart te zetten.  Ook de ontwikkelingen met de Zuiderwaterlinie juicht de VVD toe. Buiten de ruimte en het water biedt ons militair en historisch erfgoed door de eeuwen heen een belangrijk vertrekpunt voor recreatieve ontwikkelingen, de Zuiderwaterlinie sluit daar naadloos op aan. De komende jaren zal wel extra inspanning geleverd moeten worden om het aantal overnachtingsmogelijkheden uit te breiden.