MKB

Een belangrijke pijler binnen de Steenbergse economie is het midden- en kleinbedrijf. Een sector die door groei mede zorgt voor uitbreiding van de werkgelegenheid.

Voor de ontwikkeling van deze sectoren is goede begeleiding nodig vanuit verschillende overheden. Het beleid van deze overheden dient goed op elkaar afgestemd te worden. Bestemmingsplannen voor winkel-, kantoren-, horeca- en andere bedrijfsconcentraties moeten flexibel zijn zodat ondernemers mogelijkheden krijgen bij veranderende omstandigheden. De VVD vindt dat de gemeente een stimulerend beleid dient te voeren om startende ondernemers op weg te helpen. Daarnaast vindt overleg plaats met regionale en bovenregionale ondernemersvertegenwoordigers en betrokkenen zelf. Steenbergen moet er op toezien dat het MKB ruimte houdt om te groeien en niet gedwongen wordt voor uitbreiding onze gemeente te verlaten. Het is dus zaak dat de gemeente dit actief in de gaten houdt en tijdig nieuwe bedrijfslocaties ontwikkeld. Voor kleinere of startende ondernemers is het belangrijk dat er in alle kernen vormen van bedrijfsverzamelgebouwen zijn.